Atestace a licence České lékařské komory v oborech interna a diabetologie.

Aktuální diplom celoživotního vzdělávání.